Kewords [ 10mhz lead shield radiation protection ] trận đấu 1 các sản phẩm.
Mua Khung đồng thau MRI Cánh cửa được che chắn RF Chì để bảo vệ bức xạ Tủ lưới dây 1,2m X 2,1m trực tuyến nhà sản xuất

Khung đồng thau MRI Cánh cửa được che chắn RF Chì để bảo vệ bức xạ Tủ lưới dây 1,2m X 2,1m

Tên sản phẩm: MRI RF Cửa Shieded Tủ lưới bằng gỗ và đồng thau 1.2mx 2.1m
Vật tư: Đồng, Khung đồng
Kích thước cửa: 1,2mx 2,1m
1